noi soi 1
noi soi 1
noi soi 2
noi soi 2
slideshow1
slideshow1
slideshow2
slideshow2
Image Slider

Tin quan tâm

Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải
Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải

13/06/2024 08:09:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thi công, lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu khí thải lò đốt chất thải như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa
Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa

06/06/2024 15:59:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu báo giá lắp đặt dây tiếp địa như sau:

Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)
Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)

05/06/2024 16:17:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xin thông báo mời chào giá xây dựng nhà lắp ghép khu nhà nghỉ dành cho  thân nhân người bệnh năm 2024 như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Thùng Đựng Chất Thải Trong Bệnh Viện Phổi Năm 2024
Yêu Cầu Báo Giá Thùng Đựng Chất Thải Trong Bệnh Viện Phổi Năm 2024

05/06/2024 08:33:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá các thùng đựng chất thải sử dụng trong bệnh viện như sau:

Mời Chào Giá May Áo Choàng Vải Năm 2024
Mời Chào Giá May Áo Choàng Vải Năm 2024

04/06/2024 14:33:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá may áo choàng vải cho khoa Cận lâm sàng - Bộ phận xét nghiệm sử dụng trong năm...

Yêu cầu báo giá Thuê máy Photocopy năm 2024
Yêu cầu báo giá Thuê máy Photocopy năm 2024

21/05/2024 07:31:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu Thuê số lượng 02 máy Photocopy với yêu cầu như sau:

Yêu Cầu Báo Giá Mực Nạp Máy In, Máy Photocopy của Bệnh Viện Phổi
Yêu Cầu Báo Giá Mực Nạp Máy In, Máy Photocopy của Bệnh Viện Phổi

16/05/2024 00:43:00

       Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mực nạp cho máy in, máy photocopy...

Thông Báo Mời Chào Giá Tour Du Lịch cho Viên Chức, Người Lao Động, Thân Nhân năm 2024
Thông Báo Mời Chào Giá Tour Du Lịch cho Viên Chức, Người Lao Động, Thân Nhân năm 2024

10/05/2024 08:54:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp kính mời các Công Ty có khả năng tổ chức Tour di lịch gửi hồ sơ về Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp

Mời Chào Giá Tư Vấn Lập Giấy Phép Môi Trường và Giấy Phép Khai Thác Nước Dưới Đất
Mời Chào Giá Tư Vấn Lập Giấy Phép Môi Trường và Giấy Phép Khai Thác Nước Dưới Đất

26/04/2024 07:26:00

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập giấy phép môi...

Mời Chào Giá Quan Trắc Môi Trường Bệnh Viện Năm 2024-2025
Mời Chào Giá Quan Trắc Môi Trường Bệnh Viện Năm 2024-2025

17/04/2024 10:04:00

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Quan trắc môi trường bệnh viện năm 2024-2025, với nội...

Hoạt động bệnh viện

Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải
Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải

13/06/2024 08:09:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thi công, lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu khí thải lò đốt chất thải như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa
Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa

06/06/2024 15:59:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu báo giá lắp đặt dây tiếp địa như sau:

Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)
Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)

05/06/2024 16:17:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xin thông báo mời chào giá xây dựng nhà lắp ghép khu nhà nghỉ dành cho  thân nhân người bệnh năm 2024 như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Thùng Đựng Chất Thải Trong Bệnh Viện Phổi Năm 2024
Yêu Cầu Báo Giá Thùng Đựng Chất Thải Trong Bệnh Viện Phổi Năm 2024

05/06/2024 08:33:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá các thùng đựng chất thải sử dụng trong bệnh viện như sau:

Mời Chào Giá May Áo Choàng Vải Năm 2024
Mời Chào Giá May Áo Choàng Vải Năm 2024

04/06/2024 14:33:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá may áo choàng vải cho khoa Cận lâm sàng - Bộ phận xét nghiệm sử dụng trong năm 2024                    

Thông báo

Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải
Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải

13/06/2024 08:09:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thi công, lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu khí thải lò đốt chất thải như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa
Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa

06/06/2024 15:59:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu báo giá lắp đặt dây tiếp địa như sau:

Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)
Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)

05/06/2024 16:17:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xin thông báo mời chào giá xây dựng nhà lắp ghép khu nhà nghỉ dành cho  thân nhân người bệnh năm 2024 như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Thùng Đựng Chất Thải Trong Bệnh Viện Phổi Năm 2024
Yêu Cầu Báo Giá Thùng Đựng Chất Thải Trong Bệnh Viện Phổi Năm 2024

05/06/2024 08:33:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá các thùng đựng chất thải sử dụng trong bệnh viện như sau:

Mời Chào Giá May Áo Choàng Vải Năm 2024
Mời Chào Giá May Áo Choàng Vải Năm 2024

04/06/2024 14:33:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá may áo choàng vải cho khoa Cận lâm sàng - Bộ phận xét nghiệm sử dụng trong năm...

 

Đang xử lý...