noi soi 1
noi soi 1
noi soi 2
noi soi 2
slideshow1
slideshow1
slideshow2
slideshow2
Image Slider

Tin quan tâm

Mời Chào Giá Mua Thực Phẩm Thực Hiện Chế Độ Bồi Dưỡng
Mời Chào Giá Mua Thực Phẩm Thực Hiện Chế Độ Bồi Dưỡng Cho Viên Chức Và Người Lao Động Năm 2023-2024

12/07/2024 15:27:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thực phẩm để thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức và người lao động năm 2023 - 2024 như sau:          

Yêu Cầu Báo Giá Vật Tư Điện Nước Của Bệnh Viện Phổi 06 tháng cuối năm 2024
Yêu Cầu Báo Giá Vật Tư Điện Nước Của Bệnh Viện Phổi 06 tháng cuối năm 2024

04/07/2024 09:42:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư điện nước như sau:          

Mời Chào Giá Quan Trắc Môi Trường Bệnh Viện 2024-2025
Mời Chào Giá Quan Trắc Môi Trường Bệnh Viện 2024-2025

03/07/2024 10:13:00

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Quan trắc môi trường bệnh viện 2024-2025, với nội dung...

Mời Báo Giá Quan Trắc Môi Trường Bệnh Viện 2024-2025
Mời Báo Giá Quan Trắc Môi Trường Bệnh Viện 2024-2025

26/06/2024 15:41:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Quan trắc môi trường bệnh viện 2024-2025 cụ thể như sau:

Yêu Cầu Báo Giá Màn Sáo Thả Che Ngoài Trời
Yêu Cầu Báo Giá Màn Sáo Thả Che Ngoài Trời

21/06/2024 08:42:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận màn sáo thả che ngoài trời như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Sửa Chữa Máy Phát Điện Honda (478)
Yêu Cầu Báo Giá Sửa Chữa Máy Phát Điện Honda (478)

18/06/2024 07:48:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu báo giá sửa chữa máy phát điện hiệu Honda như sau  

Mời Báo Giá Lắp Đặt Cửa Một Chiều Khu Chế Biến Thức Ăn Khoa Dinh Dưỡng
Mời Báo Giá Lắp Đặt Cửa Một Chiều Khu Chế Biến Thức Ăn Khoa Dinh Dưỡng

18/06/2024 07:30:00

Bệnh viện Phổi kính mời các công ty, đơn vị báo giá lắp đặt cửa một chiều trong khu chế biến thức ăn của khoa Dinh Dưỡng bệnh viện như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải
Yêu Cầu Báo Giá Thi Công, Lắp Đặt Sàn Thao Tác Lấy Mẫu Khí Thải Lò Đốt Chất Thải

13/06/2024 08:09:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thi công, lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu khí thải lò đốt chất thải như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa
Yêu Cầu Báo Giá Lắp Đặt Dây Tiếp Địa

06/06/2024 15:59:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu báo giá lắp đặt dây tiếp địa như sau:

Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)
Thông Báo Mời Chào Giá Xây Dựng Nhà Lắp Ghép Khu Nhà Nghỉ Thân Nhân Bệnh Viện Phổi Năm 2024 (58)

05/06/2024 16:17:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xin thông báo mời chào giá xây dựng nhà lắp ghép khu nhà nghỉ dành cho  thân nhân người bệnh năm 2024 như sau:  

Hoạt động bệnh viện

Mời Chào Giá Mua Thực Phẩm Thực Hiện Chế Độ Bồi Dưỡng
Mời Chào Giá Mua Thực Phẩm Thực Hiện Chế Độ Bồi Dưỡng Cho Viên Chức Và Người Lao Động Năm 2023-2024

12/07/2024 15:27:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thực phẩm để thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức và người lao động năm 2023 - 2024 như sau:          

Yêu Cầu Báo Giá Sửa Chữa Lò Hấp Medsource
Yêu Cầu Báo Giá Sửa Chữa Lò Hấp Medsource

05/07/2024 08:53:00

         Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “sửa chữa lò hấp Medsource” với nội dung cụ thể như sau:  

Yêu Cầu Báo Giá Cài Đặt Phần Mềm Kết Nối Máy Đo ECG Cardico 306
Yêu Cầu Báo Giá Cài Đặt Phần Mềm Kết Nối Máy Đo ECG Cardico 306

05/07/2024 08:40:00

         Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cài đặt phần mềm kết nối máy đo ECG Cardico 306” với nội dung cụ thể...

Yêu Cầu Báo Giá Sửa Máy Siêu Âm Trắng Đen Aloka SSD-1000
Yêu Cầu Báo Giá Sửa Máy Siêu Âm Trắng Đen Aloka SSD-1000

05/07/2024 08:37:00

          Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa máy siêu âm trắng đen Aloka SSD-1000” với nội dung cụ...

Yêu Cầu Báo Giá Dây Soi năm 2024
Yêu Cầu Báo Giá Dây Soi năm 2024

05/07/2024 08:28:00

         Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dây cho máy nội soi của Bệnh viện Phổi năm 2024” với nội dung cụ thể như...

Thông báo

Mời Chào Giá Mua Thực Phẩm Thực Hiện Chế Độ Bồi Dưỡng
Mời Chào Giá Mua Thực Phẩm Thực Hiện Chế Độ Bồi Dưỡng Cho Viên Chức Và Người Lao Động Năm 2023-2024

12/07/2024 15:27:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá thực phẩm để thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức và người lao động năm 2023 - 2024 như sau:          

Yêu Cầu Báo Giá Sửa Chữa Lò Hấp Medsource
Yêu Cầu Báo Giá Sửa Chữa Lò Hấp Medsource

05/07/2024 08:53:00

         Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “sửa chữa lò hấp Medsource”...

Yêu Cầu Báo Giá Cài Đặt Phần Mềm Kết Nối Máy Đo ECG Cardico 306
Yêu Cầu Báo Giá Cài Đặt Phần Mềm Kết Nối Máy Đo ECG Cardico 306

05/07/2024 08:40:00

         Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cài đặt phần mềm kết nối...

Yêu Cầu Báo Giá Sửa Máy Siêu Âm Trắng Đen Aloka SSD-1000
Yêu Cầu Báo Giá Sửa Máy Siêu Âm Trắng Đen Aloka SSD-1000

05/07/2024 08:37:00

          Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa máy siêu âm...

Yêu Cầu Báo Giá Dây Soi năm 2024
Yêu Cầu Báo Giá Dây Soi năm 2024

05/07/2024 08:28:00

         Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dây cho máy nội soi của Bệnh...

 

Đang xử lý...