Quyết Định Về Việc Công Bố Công Khai Dự Toán Ngân Sách Quý I năm 2024

11:04:00 17/04/2024

Quyết định số 273/QĐ-BVP ngày 16/4/2024 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Quý I năm 2024

- Phu luc CKNS Quy I-2024 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...