TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2020

03:09:00 30/09/2020

      Căn cứ kế hoạch số 227/KH-BVP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bệnh viện Phổi Đồng Tháp về kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020.

      Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Đây là một trong những Pháp lệnh được ban hành sớm nhất của Nhà nước ta, thể hiện được tầm quan trọng của công tác PCCC. Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật PCCC. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001, trong đó quy định rõ: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng đã quy định lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

      Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” ngày 24 tháng 9 năm 2020 Bệnh viện Phổi tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Qua đó, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của  pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan.

Một số hình ảnh diễn tập

 

 

 
 
Tổ QLCL-CNTT

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...