Mời Chào Giá Tư Vấn Lập Giấy Phép Môi Trường và Giấy Phép Khai Thác Nước Dưới Đất

07:04:00 26/04/2024

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập giấy phép môi trường và giấy phép khai thác nước dưới đất, với nội dung như sau:

- Công văn cố 303/BVP-KSNK ngày 25/4/2024

- Phụ Lục

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...