slideshow1
slideshow1
Image Slider

Tin cải cách hành chính

TIẾP ĐOÀN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY TRÌNH, QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
TIẾP ĐOÀN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY TRÌNH, QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

19/08/2022 09:54:00

        Ngày 17 tháng 08 năm 2022 tại Hội trường bệnh viện Phổi Đồng Tháp, Ban Giám Đốc bệnh viện Phổi và lãnh đạo Khoa phòng tiếp Đoàn giám sát việc thực hiện quy chế bệnh viện, quy...

Bệnh viện Phổi tiếp đoàn kiểm tra giám sát Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế
Bệnh viện Phổi tiếp đoàn kiểm tra giám sát Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế

28/07/2022 08:47:00

         Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2022, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp tiếp đoàn kiểm tra giám sát Cải cách hành chính của Sở Y tế Đồng Tháp          

KẾ HOẠC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN PHỔI
KẾ HOẠC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN PHỔI

16/02/2022 16:36:00

         Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.         Bệnh viện Phổi...

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
KẾ HOẠCH VỀ VIỆC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

28/01/2022 14:01:00

Căn cứ kế hoạch số 04/KH-SYT ngày 14/01/2021 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.     Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm...

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN PHỔI NĂM 2022
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN PHỔI NĂM 2022

28/01/2022 13:37:00

         Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 11/01/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính ngành Y tế năm 2022.          Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch cải...

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2022
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2022

28/01/2022 11:09:00

         Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày 14/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2022 của ngành Y...

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

07/01/2022 09:58:00

         Thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-SYT ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế vè việc ban hành Kế hoạch cải chách hành chính ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030.      ...

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

12/05/2021 15:55:00

 Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021          Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp Thông Báo triển khai...

1/1

 

Đang xử lý...