KẾ HOẠC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN PHỔI

04:02:00 16/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

        Bệnh viện Phổi xây dựng Kế Hoạch số: 259/KH-BVP, ngày 15 tháng 02 năm 2022, Kế Hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 như sau:

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...