KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN PHỔI NĂM 2022

01:01:00 28/01/2022

         Tiếp tục nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính. Tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch nhằm giảm chi phí về thời gian và kinh phí của người dân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

         Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi trên các phương tiện truyền thông.

         Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch Số 192/KH-BVP ngày 26 tháng 01 năm 2022, Kế Hoạch cải cách hành chính tại đơn vị năm 2022, cụ thể như sau:

 

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...