KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

09:01:00 07/01/2022

- Nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công trong hoạt động nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 85%.

          Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch số 1585/KH-BVP ngày 31 tháng 12 năm 2021, Kế Hoạch cải  hành chính giai đoạn 2021 - 2030 như sau:

 

 

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...