KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2022

11:01:00 28/01/2022

         Nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị và các khoa, phòng trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

         Công khai, tổ chức tuyên truyền TTHC và thực hiện công tác kiểm soát TTHC (nếu có).

       Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch số 191/KH-BVP ngày 26 tháng 01 năm 2022, Kế Hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bệnh viện Phổi như sau:

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...