KẾ HOẠCH VỀ VIỆC KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

02:01:00 28/01/2022

         Nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém để chấn chỉnh và tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục;

         Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướn mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạng cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra.

         Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch 190/KH-BVP ngày 26 tháng 01 năm 2022, Kế Hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, cụ thể như sau:

 

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...