slideshow1
slideshow1
Image Slider

Hoạt động bệnh viện

TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT TÀI KHOẢN MẠNG
TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT TÀI KHOẢN MẠNG

12/09/2023 09:16:00

Triển khai, thực hiện công văn 3594/SYT-VP ngày 31/8/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tăng cường bảo mật tài khoản mạng. Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp đề nghị tất cả Viên chức, Người lao động tại bệnh viện tăng cường bảo mật...

Thông báo mời chào giá diệt vi rút Kaspersky tại  bệnh viện Phổi năm 2023
Thông báo mời chào giá diệt vi rút Kaspersky tại bệnh viện Phổi năm 2023

06/09/2023 11:11:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Trang bị chương trình diệt Virut máy ti tính khoa...

Thông báo mời chào giá "Trang bị Camera cho bệnh viện"
Thông báo mời chào giá "Trang bị Camera cho bệnh viện"

06/09/2023 10:53:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Trang bị Camera cho bệnh viện”. Bệnh viện Phổi kính mời...

Thông báo Mời chào giá "Mua mực và linh kiện năm 2023"
Thông báo Mời chào giá "Mua mực và linh kiện năm 2023"

06/09/2023 10:46:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua mực và linh kiện năm 2023” của máy in với nội dung...

Yêu cầu báo giá VTYT-HC cho Bệnh viện Phổi năm 2023
Yêu cầu báo giá VTYT-HC cho Bệnh viện Phổi năm 2023

31/08/2023 15:36:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm hóa chất cho Chương trình chống lao quốc gia...

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, CẢI TẠO ĐÀI NƯỚC
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, CẢI TẠO ĐÀI NƯỚC

28/08/2023 11:27:00

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo đài nước. Bệnh viện Phổi kính mời quý Công ty báo giá cho chúng tôi theo phụ lục đính kèm thông báo này.  

Mời chào giá mua sắm vải đồng phục nhân viên và quần, áo, drap giường, đồ vải phụ bệnh nhân 2023
Mời chào giá mua sắm vải đồng phục nhân viên và quần, áo, drap giường, đồ vải phụ bệnh nhân 2023

16/08/2023 16:33:00

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vải quần, áo đồng phục nhân viên và quần, áo, drap giường, đồ vải phục vụ bệnh nhân năm 2023. Bệnh viện Phổi kính mời quý công ty báo giá cho...

Thông báo mời chào giá mua sắm quần, áo, drap giường, đồ vải năm 2023
Thông báo mời chào giá mua sắm quần, áo, drap giường, đồ vải năm 2023

11/08/2023 17:30:00

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm quần, áo, drap giường, đồ vải năm 2023 của Bệnh viện Phổi. Bệnh viện Phổi kính mời quý công ty báo giá cho chúng tôi theo phụ lục đính kèm thông...

Thông báo mời chào giá  Mua sắm trang thiết bị năm 2023
Thông báo mời chào giá Mua sắm trang thiết bị năm 2023

11/08/2023 15:40:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp
Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp

10/08/2023 15:19:00

Tiếp nối sự thành công tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi lồng ngực từ chuyên gia Bệnh viện Phổi Trung Ương ngày 26/12/2022 đến 28/12/2022 và sáng ngày 10/8/2023 Bệnh viện Phổi Đồng Tháp tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật phẩu...

Yêu cầu báo giá Vật tư y tế và hóa chất bệnh viện năm 2023
Yêu cầu báo giá Vật tư y tế và hóa chất bệnh viện năm 2023

05/08/2023 14:01:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu " Mua sắm vật tư y tế cho bệnh viện Phổi năm 2023" và...

Yêu cầu báo giá bảo trì Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kểu quét xoắn ốc đa lớp cắt
Yêu cầu báo giá bảo trì Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kểu quét xoắn ốc đa lớp cắt

02/08/2023 10:22:00

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Thuê đơn vị bảo trì hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa cắt lớp (4 lớp cắt) cho bệnh viện Phổi năm 2023"  

Yêu cầu báo giá sửa chữa dây soi năm 2023
Yêu cầu báo giá sửa chữa dây soi năm 2023

20/07/2023 13:44:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa dây soi cho Bệnh viện Phổi năm 2023” với nội dung cụ...

Thông báo mời chào giá Mua máy lạnh năm 2023
Thông báo mời chào giá Mua máy lạnh năm 2023

14/07/2023 15:29:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua máy lạnh năm 2023" với nội dung cụ thể...

Thông báo mời chào giá mực in và linh kiện máy in  năm 2023 (lần 2)
Thông báo mời chào giá mực in và linh kiện máy in năm 2023 (lần 2)

13/07/2023 07:51:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm mực in và linh kiện máy in năm 2023” với nội...

Yêu cầu báo giá sửa chữa hệ thống máy khí nén trung tâm năm 2023
Yêu cầu báo giá sửa chữa hệ thống máy khí nén trung tâm năm 2023

13/07/2023 07:50:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa hệ thống máy nén khí trung tâm...

Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến
Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến

12/07/2023 16:18:00

Thực hiện nội dung công văn số 2601/SYT-KHTC ngày 04/7/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến. Nay bệnh viện Phổi Đồng...

Yêu cầu báo giá VTYT-HC cho Bệnh viện Phổi năm 2023
Yêu cầu báo giá VTYT-HC cho Bệnh viện Phổi năm 2023

11/07/2023 13:40:00

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư y tế cho Bệnh viện Phổi năm 2023” và “Mua...

Thông báo về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID
Thông báo về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

04/07/2023 15:55:00

         Thực hiện nội dung công văn số 2434/SYT-KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2023 về việc triển khai văn bản của UBND Tỉnh về cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nay phòng Phòng KHTH thông...

Thông báo mời chào giá mực in và linh kiện máy in năm 2023
Thông báo mời chào giá mực in và linh kiện máy in năm 2023

30/06/2023 10:46:00

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp kính mời Quý Công ty, Cửa Hàng kinh doanh báo giá cho chúng tôi theo phụ lục 1 đính kèm theo thông báo này.    

1/1012345678>>

 

Đang xử lý...