LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TUẦN 1- THÁNG 09/2019

08:09:00 03/09/2019

BV PHỔI ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG: TC - HCQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
LỊCH LÀM VIỆC - CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC
         
NGÀY NỘI DUNG THÀNH VIÊN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
1/9/2019 Chủ nhật      
2/9/2019 Thứ 2 Làm việc tại đơn vị Ban giám đốc  
3/9/2019 Thứ 3 Làm việc tại đơn vị Ban giám đốc  
4/9/2019 Thứ 4 Làm việc tại đơn vị Ban giám đốc  
5/9/2019 Thứ 5 Làm việc tại đơn vị Ban giám đốc  
6/9/2019 Thứ 6 Làm việc tại đơn vị Ban giám đốc  
7/9/2019 Thứ 7      
8/9/2019 Chủ nhật      
Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...