LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC TUẦN 4- THÁNG 10/2019

08:10:00 21/10/2019

BV PHỔI ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG: TC - HCQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
LỊCH LÀM VIỆC - CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC
         
NGÀY NỘI DUNG THÀNH VIÊN THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM
21/10/2019 Thứ 2      
22/10/2019 Thứ 3      
23/10/2019 Thứ 4      
24/10/2019 Thứ 5      
25/10/2019 Thứ 6      
26/10/2019 Thứ 7      
27/10/2019 Chủ nhật      
28/10/2019 Thứ 2      
29/10/2019 Thứ 3      
30/10/2019 Thứ 4 Họp giao ban trực tuyến tháng 10 Bs.CKII Nguyễn Hữu Thành, BS.CKII Dinh Minh Lộc TTYT H.Cao lãnh
Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...