BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH QUÍ III -2023

04:11:00 29/11/2023

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú và ngoại trú

Quý III năm 2023

I.NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT:

1.1.Nội dung khảo sát: Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội trú với 5 nhóm tiêu chí sau:

  1. Khả năng tiếp cận
  2. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị
  3. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh
  4. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế
  5. Kết quả cung cấp dịch vụ

1.2.Phương pháp khảo sát:

1.2.1.Thiết kế nghiên cứu: Điều tra cắt ngang.

1.2.2.Công cụ khảo sát: Mẫu phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 6859/TT – BYT ngày 18/11/2016.

1.2.3. Thời gian khảo sát: từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/09/2023 (các ngày làm việc trong tuần).

1.2.4.Cỡ mẫu: 221 phiếu điều tra (109 phiếu nội trú, 112 phiếu ngoại trú)

1.2.5. Nhập số liệu và phân tích số liệu khảo sát

  • Các mẫu phiếu thu được sau đợt khảo sát được nhập trực tiếp vào trang website  www. hailong.chatluongbenhvien.vn của Bộ Y tế.
  • Số liệu khảo sát được phân tích theo hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 6859/TT – BYT ngày 18/11/2016 và Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/08/2019 về Quyết định ban hành biểu mẫu hướng dẫn khảo sát hài lòng NB và NVYT(PL trích xuất báo cáo từ trang web khảo sát hài lòng BYT).

II.KẾT QUẢ:

2.1. Các đặc điểm chung của đối tượng khảo sát:

TT

Tên khoa

Ngoại trú (N=112)

Nội trú(N=109)

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

 

1

Giới tính

 

 

 

 

 

1.1

Nam

65

58.03

82

75.23

 

1.2

Nữ

47

41.96

27

24.77

 

2

BHYT

 

 

 

 

 

2.1

109

97.32

101

92.66

 

2.2

Không

3

2.68

8

7.3

 

3

Đối tượng khảo sát

 

 

 

 

 

3.1

Người bệnh

53

47.32

71

65.14

 

3.2

Thân nhân (người nhà)

59

52.68

38

34.86

 

2.2. Số lượng các khoa được khảo sát:

 

TT

 

Tên khoa

 

Mã khoa

 

SL khảo sát

Sử dụng thẻ BHYT

Có BHYT

Không BHYT

1

Khoa khám bệnh

NG

112

2

98

2

Nội HSCC

NT01

13

13

-

3

Nội A

NT02

33

30

3

4

Nội B

NT03

20

16

4

5

Nội C

NT04

16

16

-

6

Nội D

NT05

27

26

1

Biểu đồ 1: số lượng phiếu khảo sát tại các khoa nội trú

2.3.Tổng điểm trung bình người bệnh được khảo sát chọn từ A đến E:

TT

Tên khoa

Ngoại trú (N=103)

Nội trú (N=109)

1

A. Khả năng tiếp cận

4.53

4.42

2

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

4.55

4.53

3

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

4.60

4.50

4

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

4.59

4.57

5

E. Kết quả cung cấp dịch vụ

4.62

4.55

6

Tổng điểm trung bình (A-E)

4.58

4.52

 

Các mức điểm trung bình của từng nhóm tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú về dịch vụ y tế tại bệnh viện Phổi trong quý III năm 2023 đều đạt trên mức 4 điểm. Mức điểm trung bình chung của tất cả các nhóm tiêu chí là 4.60 điểm của người bệnh nội trú; với 4.63 điểm của người bệnh ngoại trú.

  • Nội trú:

Nhóm tiêu chí D “Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế” đạt trung bình 4.57 điểm. Nhóm tiêu chí B “Kết quả cung cấp dịch vụ” đạt mức 4.55 điểm – mức điểm cao nhất so với các nhóm tiêu chí khác. Nhóm tiêu chí A “Khả năng tiếp cận” đạt trung bình 4.42 điểm – mức điểm thấp nhất so với các nhóm tiêu chí khác.

  • Ngoại trú:

Nhóm tiêu chí A “Khả năng tiếp cận” đạt trung bình 4.66 điểm đạt điểm trung bình cao so với các tiêu chí B,C,D. Nhóm tiêu chí B “Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị” đạt mức 4.68 điểm. Nhóm tiêu chí C “Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh” đạt 4.62, nhóm tiêu chí D “Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế” là 4.63, nhóm tiêu chí E “ Kết quả cung cấp dịch vụ” đồng đạt trung bình 4.53 điểm.

2.4. So sánh điểm trung bình người bệnh được khảo sát giữa các khoa LS:

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...