BÁO CÁO KHẢO SÁT HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ ĐỢT 1- NĂM 2023

04:08:00 05/08/2023

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

 BỆNH VIỆN PHỔI NĂM 2023- đợt 1

-----------

I.MỤC TIÊU:

Đánh giá kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp

II. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Có 101 nhân viên được khảo sát trong đợt 1 năm 2023 tại bệnh viện

III. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU:

3.1. Công cụ khảo sát:

Mẫu phiếu khảo sát ý kiến nhân viên y tế ban hành kèm theo Quyết định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

3.2. Đối tượng chọn mẫu:

Chọn khoa có nhiều nguồn thu, khoa ít nguồn thu, khoa đông người bệnh và khoa ít người bệnh, khoa có người bệnh điều trị và khoa/phòng gián tiếp hoặc không có người bệnh.

Chọn nhân viên y tế có đại diện cho các chức danh bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, các chức danh quản lý.

Chọn cỡ mẫu khảo sát ít nhất 30 người.

Chọn nhân viên có thời gian công tác từ 6 tháng trở lên tại bệnh viện; trừ những nhân viên đang đi học dài hạn, không làm việc trong thời gian khảo sát và nhân viên nghỉ thai sản.

3.3. Nội dung và phương pháp khảo sát:

3.3.1. Nội dung khảo sát:

Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên y tế với 5 nhóm tiêu chí sau:

  1. Môi trường làm việc
  2. Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp
  3. Quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi
  4. Công việc, cơ hội học tập và thăng tiến
  5. Hài lòng chung về bệnh viện

3.3.2. Phương pháp khảo sát:

Phát phiếu giấy cho nhân viên y tế tự điền, hẹn thời gian và thu lại phiếu.

IV. NHÓM THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

  • Nhân viên P.TC-HC là thành viên tổ khảo sát hài lòng BV phát phiếu – thu thập lại khảo sát hài lòng và phiếu khảo sát động lực làm việc của NVYT.
  • Nhóm khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát thực hiện nhập liệu và thực hiện báo cáo tổng kết về kết quả khảo sát.

V.KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Báo cáo kết quả theo kết quả từ phần mềm trực tuyến BYT có phụ lục kèm theo. Trong đó báo cáo kết quả chi tiết như sau:

5.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu:

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

TỈ LỆ (%)

Giới tính

 

 

  •  

36

32.7

  •  

74

67.3

Chuyên môn đào tạo chính

 

 

Bác sỹ

12

11.4

Dược sỹ

12

11.4

Điều dưỡng, hộ sinh

53

50.5

Kỹ thuật viên

12

11.4

Chuyên ngành khác

16

15.3

Bằng cấp cao nhất

 

 

Trung cấp

6

5.7

Cao đẳng

38

36.2

Đại học

51

48.5

Cao học, CKI

3

2.9

  •  

7

6.7

Phạm vi hoạt động chuyên môn

 

 

Khối hành chính

21

19.4

Cận lâm sàng

31

53.47

Lâm sàng

55

27.72

 

5.2.Tỷ lệ hài lòng chung về các nhóm tiêu chí:

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...