Báo giá "Thuê đơn vị kiểm tra Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa lớp cắt" 2023

04:10:00 17/10/2023

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho dịch vụ “ Thuê đơn vị kiểm tra Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán kiểu quét xoắn ốc đa lớp cắt (4 lớp cắt) cho Bệnh viện Phổi năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm

 

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...