CHUẨN HOÁ THÔNG TIN THUÊ BAO và CÁC KÊNH CHÍNH THỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG THỰC HIỆN CẬP NHẬT

09:04:00 05/04/2023

           Căn cứ công văn số 319/STTTT-BCVT ngày 27/3/2023 của Sở thông tin và Truyền thông Đồng Tháp việc các kênh chính thức của DNVT di động thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

         Thực hiện công văn số 1140/SYT-VP ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở y tế Đồng Tháp về việc truyền thông các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông thực hiện cập nhật, chuẩn hoá thông tin thuê bao.

         Nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, hạn chế tối đa các hành vi lừa đảo bằng phương thức đề nghị cập nhật, chuẩn hoá thông tin thuê bao .

         Nay bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo đến toàn thể nhân viên, người lao động tại bệnh viện nắm thực hiện và người dân đến cơ sở khám chữa bệnh biết:

            + Danh sách các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện chuẩn hoá thông tin thê bao (phụ lục đính kèm)

            + Chỉ thực hiện theo các thông báo cập nhật, chuẩn hoá thông tin thuê bao từ các kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông di động sử dụng cho mục đích nhắn tin, gọi điện thông báo đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao, chăm sóc khách hàng.

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...