Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến

04:07:00 12/07/2023

Thực hiện nội dung công văn số 2601/SYT-KHTC ngày 04/7/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến.

Nay bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo toàn thể cán bộ viên chức, người lao động thuộc quản lý của bệnh viện gương mẫu, đi đầu thực và tuyên truyền người thân sử dụng DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

1. Công văn số 2601/SYT-KHTC ngày 04/7/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến.

2. Công văn số 38/UBND-KSTTHC ngày 30/6/2023 của UBND Tỉnh; Lời kêu gọi toàn dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) của Chủ tịch UBND Tỉnh.

 

 

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...