HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

11:01:00 05/01/2024

         Ngày 04 tháng 1 năm 2024, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp tổ chức hội nghị Cán bộ Viên chức, Người lao động năm 2023 tổng kết công tác chuyên môn, đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Phân tích rõ các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

         Đồng thời triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

 

 

         Không ngừng phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bệnh viện; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ để tổng kết, đánh giá và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,…, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024; xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

         Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; tổng hợp ý kiến góp ý, rà soát, bổ sung, sửa đổi các qui chế, qui định do cơ quan ban hành.
         Tổ chức hội nghị nghiêm túc, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thể hiện ý chí, nguyện vọng của tập thể viên chức và người lao động toàn đơn vị.

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...