Kế Hoạch cải cách hành chính của Bệnh viện Phổi năm 2023

03:01:00 22/01/2023

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính ngành Y tế năm 2023.

Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tại đơn vị năm 2023, cụ thể như sau:

Kế hoạch 55/KH-BVP ngày 17/1/2023 về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bệnh viện Phổi năm 2023

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...