Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2023

04:02:00 03/02/2023

Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau:

- Công văn số 77/KH-BVP ngày 31/1/2023 về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bệnh viện Phổi.

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...