Kế Hoạch Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phổi năm 2023

03:06:00 24/06/2023

Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/SYT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ngành Y tế năm 2023; Bệnh viện Phổi xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung sau:

 

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...