KẾ HOẠCH Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bệnh viện Phổi năm 2022

09:07:00 09/07/2022

         Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SYT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 của ngành Y tế.

         Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022, với những nội dung chính như sau:

Ánh Nhựt

 

 

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...