KẾ HOẠCH Tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bệnh viện Phổi năm 2022

11:07:00 09/07/2022

         Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-SYT ngày 01/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 của ngành Y tế Đồng Tháp.

         Bệnh viện Phổi xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022, như sau:

 

 

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...