Mời Báo Giá Lắp Đặt Cửa Một Chiều Khu Chế Biến Thức Ăn Khoa Dinh Dưỡng

07:06:00 18/06/2024

Bệnh viện Phổi kính mời các công ty, đơn vị báo giá lắp đặt cửa một chiều trong khu chế biến thức ăn khoa Dinh Dưỡng năm 2024 với nội dung theo công văn sau:

Công văn 481/BVP-TCHC ngày 18/06/2024

 

 

 

 

 

 

 

Kim Duyên

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...