TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT TÀI KHOẢN MẠNG

09:09:00 12/09/2023

         Triển khai, thực hiện công văn 3594/SYT-VP ngày 31/8/2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tăng cường bảo mật tài khoản mạng.

         Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp đề nghị tất cả Viên chức, Người lao động tại bệnh viện tăng cường bảo mật tài khoản mạng được cung cấp (đổi mật khẩu được cấp mặc định thành mật khẩu có độ khó cao, thường xuyên đổi mật khẩu, không chia sẻ,…). và thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

(Vui lòng Bấm vào đây để xem đầy đủ)

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...