Thông báo mời chào giá Mua sắm trang thiết bị năm 2023

03:08:00 11/08/2023

Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Thông báo số 930/BVP-KSNK ngày 11082023.pdf

- Thông báo số 930/BVP-KSNK ngày 11082023.doc

 

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...