Thông báo mời chào giá Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng năm 2023

10:11:00 15/11/2023

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thực phẩm thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho viên chức và người lao động năm 2023 với các nội dung như sau:

- Thông báo số: 1302/BV-TCHC ngày 14/11/2023.

- Phụ lục.

 

 

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...