THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, CẢI TẠO ĐÀI NƯỚC

11:08:00 28/08/2023

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo đài nước. Bệnh viện Phổi kính mời quý Công ty báo giá cho chúng tôi theo phụ lục đính kèm thông báo này.

- Thông báo số 981/BVP-TC.HCQT ngày 28 tháng 8 năm 2023 về việc thông báo mời chào giá Sửa chữa, cải tạo đài nước.

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...