Thông báo Mời chào giá trang thiết bị chuyên dùng năm 2023

10:04:00 13/04/2023

         Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Phổi năm 2023. Bệnh viện Phổi kính mời quý công ty báo giá cho chúng tôi theo phụ lục II đính kèm thông báo này.

Tài liệu đính kèm:

          1. Thư mời báo giá

         2. DM xin giá VTYT-HC năm 2023

         3. Công văn 451/BVP-KSNT

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

186832/5 (103 bình chọn)

 

Đang xử lý...