Thông Báo Tuyển lao động hợp đồng

08:01:00 08/01/2024

Nhằm đáp ứng công tác chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển lao động hợp đồng, với vị trí cụ thể như sau:

Thông báo số 08/TB-BVP ngày 05/01/2024

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...