THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH ĐỒNG THÁP (VÒNG 2)

09:02:00 01/02/2023

         Căn cứ Kế hoạch số 1518/KH-BVP ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức.

         Căn cứ Báo cáo ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 1);

         Hội đồng tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2, như sau:

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp (Vòng 2)

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2

 

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...