Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp 2022

06:01:00 16/01/2023

Thông báo số 1530/TB-BVP ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức.
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp.

2. Tài liệu ôn thi: A. Kiến thức chung            B. Kiến thức chuyên ngành

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...