Nghị Quyết 280 Ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Bảo Hểm

04:11:00 14/11/2019

File Tổng hợp Nghị Quyết 280/2019/NQ-HĐND

Nghị Quyết 280/2019/NQ-HĐND

Phụ lục 1            Phụ lục 2           Phụ lục 3           Phụ lục 4           Phụ lục 5

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (13 bình chọn)

 

Đang xử lý...