KẾ HOẠCH CẢI CÁCH TUYÊN TRUYỀN 2022

02:04:00 16/04/2022

       Nhằm tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, viên chức, người lao động và tổ chức về CCHC, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, người lao động, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính giám sát cơ quan trong quá trình thực hiện.

         Bệnh viện Phổi xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

Ánh Nhựt

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...