TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2022

02:05:00 13/05/2022

         Thực hiện công văn số: 1869 /SYT-VP Đồng Tháp ngày 10/5/2022 về việc tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và đảm bảo an toàn thông tin tài khoản của cá nhân trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo toàn thể người lao động trong Bệnh viện nắm và thực hiện theo tinh thần công văn trên.

1. Công văn số: 1869 /SYT-VP Đồng Tháp ngày 10/5/2022.

2. Hướng dẫn sử dụng Đăng ký, Đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

Tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng Đăng ký, Đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia.

 

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

1.3/5 (55 bình chọn)

 

Đang xử lý...