TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN VIDEO TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

10:12:00 30/12/2021

         Thực hiện công văn số 6018/SYT-VP ngày 28 tháng 12 năm 2021 đề nghị Khoa phòng phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức có liên quan về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp (đề nghị quét mã QR hoặc vào đường link để tải video1)

1. Truy cập: https://youtu.be/DOEMR3pYThw

2. Link google Drive: https://drive.google.com/file/d/13RVLfSzFwQCwNMbQf6kY2uX1nJECif4l/view?usp=sharing

3. Quét mã QR:

 

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...