Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính 2022

07:09:00 25/09/2022

Tiếp nhận công văn số 4002/SYT-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.

Bệnh viện Phổi đề nghị các Khoa phòng vị truy cập Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (địa chỉ: http://syt.dongthap.gov.vn) (Văn bản chỉ đạo điều hành) và trang thông tin điện tử Bệnh viện Phổi Đồng Tháp http://www.bvpdongthap.org.vn/ - mục PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT để tải Nghị quyết số 116/NQ-CP về nghiên cứu, biết triển khai thực hiện.

 

Ánh Nhựt

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...