KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

08:04:00 20/04/2022

         Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 14 tháng 4 năm 2022 Sở Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...