TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN CỦA TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

04:05:00 13/05/2022

          Thực hiện công văn số 1886/SYT-VP ngày 11/05/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo toàn thể người lao động trong Bệnh viện nắm và thực hiện theo tinh thần công văn trên.

Vui lòng tải Văn bản đầy đủ tại đây.

 

 

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...