KẾ HOẠCH thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phổi năm 2022

09:03:00 23/03/2022

         Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu trong nhân dân.

Bệnh viện phổi xây dựng kế hoạch Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Phổi năm 2022 như sau:

 

 

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...