THỐNG NHẤT NHẬN THỨC CHUNG VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

10:03:00 27/03/2023

         Tiếp nhận công văn số 1025/SYT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

          Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thông báo triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tạo sự thống nhất chung trong nhận thức và hành động. kèm theo đó là cẩm nang Chuyển đổi số cập nhật nhiều thông tin bổ ích và nội dung so sánh theo công văn số 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 của Cục chuyển đổi số quốc gia.

Tài liệu:

  1. Công văn 1025/SYT ngày 23/3/2023 về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
  2. Công văn 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 về thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau của CNTT và chuyển đổi số.
  3. Cẩm nang chuyển đổi số.
  4. Tài liệu tham khảo: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/154276/Bo-truong-NguyenManh-Hung-noi-ve-su-khac-nhau-giua-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doiso.html

Vui lòng tải vể tập tin đầy đủ

 

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

4.1/5 (12 bình chọn)

 

Đang xử lý...