KHAI BÁO Y TẾ VÀ PHÁT HIỆN TIẾP XÚC GẦN PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO QĐ 2666/QĐ-BYT

10:06:00 07/06/2021

         Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

         Căn cứ Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; Công văn số 629/VPUBND-THVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021;

         Thực hiện Công văn số 1932/SYT-NVY ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc triển khai Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo QĐ 2666/QĐ-BYT.

         Bệnh viện Phổi Đồng Tháp đề nghị toàn thể Nhân viên bệnh viện triển khai thực hiện Quyết định số 2666/QĐ-BYT của Bộ Y tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường truyền thông, vận động người dân thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QRCode, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế (https://tokhaiyte.vn); NCOVI; Bluezone và đồng thời khai báo y tế trên phần mềm khai báo y tế của tỉnh Đồng Tháp (https://kbyt.ytedongthap.vn/) hoặc tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp (https://kbyt.ytedongthap.vn/qr/2f7f53dc-9cde-4a5c-bb42-e89f07c81336)

Tài liệu đính kèm:

1. HuongDan kbyt theo QD 2666

2. BYT_HUONG DAN KHAI BAO Y TE_INOUT_BYT

 

Ánh Nhựt

 

 

 

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...