TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

02:03:00 06/03/2021

         Thực hiện công văn số 769/SYT-TCCB ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc Thực hiện Công văn số 137/UBND-KT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

         Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp Thông báo Thực hiện triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 cho toàn thể nhân viên bệnh viện.

         Đề nghị toàn thể nhân viên truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ http://syt.dongthap.gov.vn, mục Văn bản chỉ đạo điều hành để tải Công văn số 137/UBND-KT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

         Tải tài liệu:

         Công văn số 769/SYT-TCCB ngày 10 tháng 03 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

         Tải tài liệu:

         Công văn số 137/UBND-KT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịchGiờ Trái đất năm 2021

Đánh giá:

 

                   

4.2/5 (6 bình chọn)

 

Đang xử lý...