TRIỂN KHAI PHỐI HỢP, HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ TẠI CÁC TRỤ SỞ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

10:10:00 07/10/2021

         Tiếp nhận công văn số 4169/SYT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế đồng tháp về việc triển khai phối hợp, hướng dẫn khai báo y tế tại các trụ sở cơ quan, đơn vị.

         Bệnh viện Phổi đề nghị Trưởng - Phó khoa phòng phổ biến đến tất cả các nhân viên người lao động toàn bệnh viện nắm và tổ chức triển khai, thực hiện Công văn số 1516/CAT-CSQLHC ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Công an tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp, hướng dẫn khai báo y tế tại các trụ sở cơ quan, đơn vị theo mẫu tại Phụ lục 1, và Phụ lục 2 được đính kèm.

         Tải văn bản vui lòng truy cập:

         - Sở Y tế (địa chỉ: http://syt.dongthap.gov.vn) tải Công văn số 1516/CAT-CSQLHC ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Công an tỉnh Đồng Tháp.

         - Bệnh viện Phổi (http://www.bvpdongthap.org.vn), vào chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.

 

MÃ QR KHAI BÁO TẠI BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG THÁP

/webroot/img/images/BV%20Kbyt%20tai%20C%C6%A1%20quan%204169%20SYT.png

 

 

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...