TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

08:10:00 13/10/2021

         Thực hiện công văn số 4171/SYT-VP ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

         Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin cho người sử dụng mạng, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng.

        Nay Bệnh viện Phổi Đồng Tháp Thông Báo triển khai Thực hiện công văn số 4171/SYT-VP ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho toàn thể nhân viên bệnh viện biết, thực hiện

        Chi tiết các tập phim được đăng tải trên Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

         - Tập 1 – Cú Click: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

         - Tập 2 – Sự cảnh giác cần thiết: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog

         - Tập 3 – Một vụ tống tiền: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

         - Tập 4 – Lời tự thú: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang Facebook: An toàn không gian mạng.

 

Ánh Nhựt

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

 

Đang xử lý...